Papeletas d’empeny, quilats, venta, ha, personas, Tlfno, grs.

Standard

02-04-2012 photoscape

Quan deixem alguna cosa en penyora, ens lliuren una papereta d’empenyorament, no pas una papeleta d’empeny. En joieria el pes es mesura en quirats mai en quilats. Els catalans fem una venda, no una venta. Ha, és un temps del verb haver, la preposició a l’escriurem sense “h”. El plural de persona és persones, no personas. I per acabar, telèfon ho abreviarem Tel. en lloc de Tlfno. i grams només amb una g, i no grs.