respectan

Standard

respectan

Suposem que en aquest cas es tracta d’una errada tipogràfica. Vegeu, sinó, com a sota està ben escrit. En tot cas, com a gerundi que és, respectant ha de dur una t al final.

Per altra banda, la forma correcta seria posar bons per a tu.

Pà, prova, el·laboracio, propia

Standard

pastisseria

Estaria bé que qui es dedica a fer rètols publicitaris tingués un mínim de coneixements d’ortografia per tal d’evitar situacions com la que ens ocupa.

Pa, com a monosílab que no cal distingir de cap altre, no porta cap mena d’accent; el menjar no es prova, es tasta; elaboració no porta ela geminada i sí que porta accent; i, per acabar, pròpia, com a esdrúixola que és, porta accent.